Naše všeobecné obchodní podmínky

Výrobci

Reklama

mamejeradi.cz

STAŇTE SE NAŠIMI FANOUŠKY NA FACEBOOKU A NEUNIKNOU VÁM ŽÁDNÉ NOVINKY :)

- PROVOZOVATEL:

baby-net.cz

Kateřina Kamínková

21 Leggart Avenue

Aberdeen

United Kingdom


Email: baby-net@baby-net.cz

 

Provozovatel není plátce DPH        

- VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Kateřina Kamínková). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí následujícími obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. 

- OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Je Vám nabídnuta možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě baby-net.cz  Po uskutečnění objednávky v našem objednávkovém systému (a po potvrzení přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail) je objednávka považována za závaznou. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. Uvedená cena zboží je vždy platná a závazná v moment uskutečnění objednávky.

V případě nejasností má provozovatel, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, objednávka bude stornována. Objednávka je platná 7 dnů, pokud platba nedorazí, je automaticky zrušena.

- ZBOŽÍ

Veškeré zboží, které Vám je nabízeno, je v souladu s normami a předpisy platnými v ČR. Zboží, které si objednáte prostřednictvím našeho elektronického obchodu je se zobrazeným zbožím shodné v maximální možné míře. K mírnému zkreslení barev může dojít vlivem osvětlení a záběrem fotoaparátu. Barva naprosto přesně určit nejde také vzhledem k různým nastavením Vašich monitorů. Nicméně i přes tyto všechny námi neovlivnitelné překážky je barva vždy upřesněna v popisu jednotlivého zboží tak, aby jste získali co nejpřesnější představu a co nejpodrobnější informace. Velice rádi zodpovíme každý dotaz týkající se zboží, stačí napsat dotaz na email a popis zboží o které se jedná. 

- ÚHRADA ZBOŽÍ , DODACÍ LHŮTA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží lze zaplatit bankovním převodem na účet 1002660269/2700 před odesláním zboží. 

Všechny mašličky jsou vyráběny na zakázku. Objednávky jsou vyřizovány co nejdříve je to možné, doručení od odeslání je cca do týdne až 10ti dnů. Po přestěhování z Prahy jsou odesílány čelenky momentálně z Velké Británie.

Pokud je dovolená, nemoc a podobné události, je upozornění ohledně odesílání balíčků na hlavní stránce.

 

Pokud uplyne od objednávky více než 7 pracovních dnů a peníze stále nebudou připsány na náš účet, bude Vaše objednávka automaticky stornována. Dáváme ale raději přednost, včasnému zaslání e-mailu, pokud jste si objednávku rozmysleli.

Balné neúčtujeme.

Poštovné:

  • Cena poštovného90,- Kč - pokud objednávka přesáhne 1000 Kč je poštovné pro Vás zdarma :)
  • Bankovní spojení: UniCredit Bank 1002660269/2700 
  • Variabilní symbol: číslo Vaší objednávky - REKLAMACE A ZÁRUKA, ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Na veškeré nové zboží se vztahuje délka záruční doby která se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Na vady známé při nákupu taktéž nebude brán zřetel.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Zboží musí být čisté, ve stejném stavu jako při jeho objednávce. Prodávající Vám při dodržení všech výše uvedených postupů a od obdržení vráceného nepoužitého zboží neprodleně vrátí Vámi zvoleným způsobem ( přes účet, složenkou ) částku, kterou jste za zboží zaplatili.

Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Kupující je povinen při převzetí zásilku zkontrolovat a je-li poškozena, ihned tuto skutečnost nahlásit přepravci a nechat si vše potvrdit písemně. (Pokud takto kupující neučiní, není možné zásilku reklamovat.) V případě podezření na možnost poškození obsahu zásilky ji potom nemusí převzít a vzniklou škodu uplatní prodávající u přepravce v rámci pojištění zásilky.

- Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním, neotevřeném a nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží musí být na náklady kupujícího vráceno doporučeně na adresu prodávajícího. Balík zaslaný na dobírku nebude přijat!!!

- Odstoupit může také prodejce a to tehdy, není-li schopen z vážných důvodů doručit zboží v daném termínu, nebo pokud dodavatel není schopen zboží dodat. Prodávající má právo objednávku stornovat také v případě, že zákazník vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci emailem (baby-net@baby-net.cz)
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace
4) do zásilky vložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě (faktura)

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží provozovatelem e-shopu. V případě delších reklamací budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Při nedodržení výše uvedeného postupu, nebude reklamace vyřízena.

Záruka se nevztahuje na:

•-          vady vzniklé běžným používáním

•-          vady vzniklé nesprávným použitím výrobku, zanedbáním péče o zboží

•-          vady vzniklé nesprávným skladováním, zboží bylo poškozeno živly

•-          vady vzniklé nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem 

Bude-li mít nové zboží nějakou vadu, na jejímž základě bude zboží zlevněno, bude tato skutečnost uvedená u popisu zboží. Na reklamaci vady známé již při koupi nebude brán zřetel.

Za jakékoli ublížení na zdraví nevhodným používáním výrobků zde prodávaných neneseme žádnou odpovědnost.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení

 - OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel respektuje Vaše soukromí. Vaše osobní data a údaje údaje jsou používány výhradně k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, k vyhotovení daňového dokladu (faktury), za účelem správné dodávky zboží, ke komunikaci s Vámi a popřípadě k identifikaci Vaší platby učiněné bankovním převodem. Provozovatel se zavazuje, že údaje Vámi zaslané nebude jakkoliv poskytovat třetím stranám. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.


-ČELENKY

ČELENKY A MAŠLIČKY JSOU VYROBENY S MAXIMÁLNÍ PÉČÍ A JSOU 2X ZAJIŠTĚNY. I TAK JSOU OVŠEM URČENY POUZE K OZDOBĚ HLAVIČKY PRO ÚČELY FOTOGRAFOVÁNÍ. NIKDY NENECHÁVEJTE DÍTĚ ANI CHVÍLI BEZ DOZORU, NENECHÁVEJTE DĚTI S TĚMITO VÝROBKY JAKKOLI SI HRÁT, STAHOVAT Z HLAVIČKY, CUCAT A PODOBNĚ. MOHLO BY DOJÍT K OHROŽENÍ ZDRAVÍ DÍTĚTE! VÝROBKY NEJSOU HRAČKY! VÝROBCE A PRODEJCE NENESE ZA JEJICH NEPATŘIČNÉ POUŽÍVÁNÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. VÝROBKY NEPERTE.


KOPÍROVÁNÍM VEŠKERÉHO OBSAHU TĚCHTO STRÁNEK PORUŠUJETE AUTORSKÝ ZÁKON A VYSTAVUJETE SE TRESTNÍMU STÍHÁNÍ!

Zasláním fotografií spokojeného zákazníčka dáváte prodejci povolení k jejich zveřejnění na internetu, reklamě obchodu a grafických prací. Provozovatel se zavazuje, že jím nebudou zneužity k jakýmkoli neetickým účelům.


Další zákony a předpisy:

- zák. č. 121/2000 Sb. autorský zákon

- zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 


DomůDomů

Košík

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně

Můj účet

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky

Akční nabídka

Momentálně nejsou žádné slevy